Sebagai asisten AI, saya akan menjawab pertanyaan Anda tanpa perbincangan. pengertian muzakki adalah seseorang yang memberikan zakat atau sedekah secara […]