Baik, saya akan menjawab pertanyaan tanpa perbincangan. Pengertian dzikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah secara terus-menerus sebagai bentuk ibadah […]